PDA

View Full Version : Thánh ca phụng vụ lễ Làm Phép Dầu Ngày Thứ Năm Tuần ThánhNguyễn Quang Huy
03-26-2015, 03:12 PM
Trân trọng giói thiệu trọn thánh ca phụng vụ Lễ Làm Phép Dầu ngày Thứ Năm Tuần Thánh tác giả Đặng Ngọc Ẩn đã Imprimatur theo đây :


Dâng Cha
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/NhacDoan/MP3/04Dangle.mp3
Phước Đưc Cho Con
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/NhacDoan/PDF/Phuongducchocon.mp3
Dấn Thân
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/NhacDoan/MP3/10Danthan.mp3

DOWNLOAD
PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/ThanhVinh/qn32c_alleluia.pdf) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/thanhlelamphepdau_dna.pdf