Các sách Tin Mừng không ghi lại lời nào của thánh Giuse, chỉ ghi nhận rằng Người luôn im lặng, nhưng chăm chú lắng nghe, vâng phục và mau mắn thi hành các lệnh truyền của Chúa mà không hề đòi hỏi một điều kiện nào. Thánh nhân là mẫu người sống đức tin bằng hành động, không lý luận, không thắc mắc; tâm hồn và thân xác Người luôn sẵn sàng dâng hiến để thánh ý Thiên Chúa được thực hiện.

Mừng kính trọng thể thánh nhân hôm nay, Giáo Hội hát lời TV88 để ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, đồng thời cảm tạ Chúa trung tín thực hiện lời hứa ban Con Một cho nhân loại. Cùng với thánh nhân, chúng ta ngợi khen việc Chúa đã dùng thánh nhân làm phương tiện cho kế họạch nhập thể của Con Thiên Chúa. Kế hoạch thật hoàn hảo và làm cho “Miêu Duệ người”, tức miêu duệ nhà David, là Đức Kitô cùng Hội Thánh Người “tồn tại đến muôn đời”.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)


Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy