Lời Thánh Vịnh hôm nay làm cho tâm hồn ta lâng lâng một niềm vui khôn tả trong Chúa. Ta có thể hình dung một đoàn rước đông đảo vô số những người được sống lại nhờ Phép Rửa trong sự chết và phục sinh của Đức Kitô, đang bước theo Đấng Phục Sinh của mình, hoan ca tiến về Quê Trời, nơi mà sự sống đời đời được Thiên Chúa Cha hứa ban cho những ai tin vào Con của Người.

Xin dâng lên Thiên Thúa Ba Ngôi lời cảm tạ, vì “Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.” Xin dâng Thiên Chúa Ba Ngôi lời chúc tụng, vì “tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt,” và làm cho “phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ,” là Đức Kitô bị đóng đinh “ đã biến nên tảng đá góc tường” cùa tòa nhà Giáo Hội.

Niềm vui Phục Sinh thúc đẩy ta sống và “loan truyền công cuộc của Chúa”, công cuộc kỳ
diệu do lòng thương xót của Thiên Chúa làm ra.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Ca tiếp liên) |
MP3 (Alleluia)
PDF |
PDF (Ca tiếp liên) |
PDF (Alleluia)

Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy