Sống mầu nhiệm Phục Sinh là mặc lấy những tâm tình, những nhân đức của Chúa Giêsu: sống theo cách Chúa sống, hành đồng theo cách Chúa hành động, rập khuôn Nguời đến có thể nói như thánh Phao-lô: ”tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Chúa Kitô sống trong tôi”(Gl 2, 20). Quá ư là lý tưởng sao? Tuy nhiên điều mà con người yếu đưối không làm được, thì với ơn Chúa, lại trở thành dễ dàng. Bởi thế, trong niềm tín thác vào tình thương của Chúa, ta khẩn cầu Người ban cho ta biết nhìn mọi sự bằng con mắt TIN YÊU. Sống tin-yêu, Chúa sẽ chỉ cho ta thấy mọi điều thiện hảo. Sống tin-yêu, lòng ta sẽ khao khát được phục vụ và phục vụ sẽ mang lại bình an trong tâm hồn. Trong bình an, vừa nằm xuống, thoắt ngủ ngon, ta ngủ ngon trong bình an vĩnh cửu của Thiên Chúa.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 |
MP3 (Alleluia)
PDF |
PDF (Alleluia)Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy