Chúa Giêsu lấy hình ảnh cây nho để dậy ta về Hội Thánh : "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho". Như thế Hội Thánh là do chính Thiên Chúa Thành lập và sẽ trường tồn trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Phần chúng ta là các chi thể của Hội Thánh, Chúa bảo rằng: "Các con là nhành. Nhành nho tự nó không thể sinh hoa trái được, nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy". Thánh Phaolo dậy thêm rằng: "Ai giữ giới răn của Chúa, thì ở trong Chúa và Chúa ở trong người ấy". Như thế thì sức sống của Hội Thánh là do sự hiệp thông chặt chẽ với Chúa Kitô Phục Sinh. Nhờ Người, với Người và trong Người mà Giáo Hội qua mọi thế hệ, không ngừng ca ngợi và loan truyền việc Thiên Chúa đã làm cho con người rằng : ”Thiên Chúa đã yêu thế gian đến ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga.3:16)
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 |
MP3 (Alleluia)
PDF |
PDF (Alleluia)Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy