Thánh Vịnh hôm nay kêu mời toàn thể nhân loại hoan hỉ đón nhận Tin Mừng cứu độ của
Thiên Chúa. Tin Mừng ấy nói rằng: ”Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến ban Con Một, để những ai tin vào Con của Người, thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga.3:16). Con Một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đã công bố Tin Mừng này bằng việc rao giảng và bằng chính cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Trước khi về cùng Cha, Đức Kitô truyền cho Hội Thánh do Ngài thiết lập và thánh hóa, tiếp tục rao giảng và công bố Tin Mừng này cho đến tận thế. Nhờ kết hiệp mật thiết với Đức Kitô và lấy đức ái Chúa dậy làm hành trang, qua mọi thời đại Hội Thánh thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng và đã trở nên bí tích cứu độ nhân loại (GLGHCG 780). Đức ái ví như một mồi lửa có thể lan truyền từ người nọ sang người kia và cuối cùng biến trần gian này thành Nước Trời.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 |
MP3 (Alleluia)
PDF |
PDF (Alleluia)Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy