Phép rửa ban cho ta ”ơn tái sinh và đồi mới trong Chúa Thánh Thần”. Phép thêm sức đổ tràn đầy Thánh Thần Chúa trong tâm hồn ta. Ân sủng Chúa Thánh Thần giúp ta tiến sâu hơn vào ơn làm con cái Thiên Chúa, kết hợp ta chặt chẽ hơn với Đức kitô và với Hội Thánh của Người, củng cố trong tâm hồn ta các hồng ân Chúa Thánh Thần và trao ban cho ta một sức mạnh đặc biệt để ta có thể làm chứng cho Chúa Kitô, bằng một đời sống theo Thánh Thần: sống bác ái, vui vẻ, bình an; sống kiên nhẫn, nhân từ, hòa nhã; sống nhẫn nại, hiền lành, tin tưởng; sống nhã nhặn, tiết độ và trong sạch. Nhờ Thánh Thần những hoa quả này tràn lan khắp địa cầu và làm cho vinh quang của Chúa còn tới muôn đời. (BTY GLGHCG 265, 268, 146)

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là hơi thở của linh hồn nhân sinh, xin cho tất cả mọi ngươì trên mặt đất này biết hít thở trong Ngài.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 |
MP3 (Alleluia)
PDF |
PDF (Alleluia)Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy