”Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.” (Mt.28:19-20). Như thế ”nhờ ân sủng Phép Rửa mà những kẻ tin được mời gọi chia sẻ sự sống của Ba Ngôi Diễm Phúc, ở trần thế này trong bóng tối của đức tin và sau khi chết trong ánh sáng vĩnh cửu” (GLGHCG 265). Tất cả những kẻ tin này đều thuộc về đại gia đình Thiên Chúa, gọi Thiên Chúa là Cha. Đây chính là những ngươì đáp lại lời kêu gọi của Chúa Cha, qui tụ quanh Đức Kitô, làm thành Hội Thánh. Hội Thánh được thánh hóa và triển nở trong ân sủng Chúa Thánh Thần. Chính vì thế mà Hội thánh là ”dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng”. Chúng ta cùng dâng lời ca nguyện!
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 |
MP3 (Alleluia)
PDF |
PDF (Alleluia)Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy