Ta biết lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho ta. Điều cao trọng thứ nhất Ngài ban tặng cho ta ngay trong cuộc sống hôm nay, đó là nhờ vào cái chết của Đức Kitô Con Yêu dấu của Ngài, ta được giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi. Điều cao trọng thứ hai Ngài ban tặng cho ta sau cuộc sống này, đó là nhờ vào sự phục sinh của Đức Kitô, ta được sống đời đời. Bí tích Mình Máu thánh Chúa Kitô mà ta mừng kính trọng thể hôm nay là nguồn mạch tuân trào ơn cứu độ cho ta. Hãy đến với Thánh Thể để ta được sạch, hãy đến với Thánh Thể để ta được sống. Hãy xiêng năng dự Thánh Lễ để được hiệp thông với Đức Kitô nâng chén cứu độ, tạ ơn Thiên Chúa và đón nhận hồng ân Ngài ban.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 |
MP3 (Alleluia)
PDF |
PDF (Alleluia)Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy