Suy niệm du ngôn người gieo hạt ta nhận biết rằng "Chúa Giêsu đã khai sinh Hội Thánh bằng việc rao giảng Tin Mừng, loan báo Nước Thiên Chúa đã hứa trong Kinh Thánh từ ngàn xưa" (GLGHCG 763). Rồi dụ ngôn hạt cải cho ta hiểu và tin rằng Nước ấy là Hội Thánh sẽ "ngày càng lan rộng, cho đến khi được chính Thiên Chúa hoàn tất trong ngày tận thế" GLGHCG 769). Ngày đó "mọi người công chính từ A-đam cho đến người được tuyển chọn cuối cùng, sẽ được qui tụ trong Hội Thánh hoàn vũ bên cạnh Chúa Cha" (GLGHCG 769). Thánh Vịnh hát hôm nay cho ta biết ai là những người công chính vừa nói ở trên. Đó là những người biết sống cậy dựa vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, biết lấy việc khen ngợi Thiên Chúa để mưu ích cho phần rỗi mình, và việc rao truyền tình thương của Người làm niềm hân hoan.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 |
MP3 (Alleluia)
PDF |
PDF (Alleluia)Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy