Ở lại trong Chúa
Ai ăn thịt và uống máu tôi,
thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. (Ga 6:56)

Trong 10 năm, tôi rước Chúa khoảng hơn 500 lần
Như vậy Chúa ở lại trong tôi hơn 500 lần. Chắc chắn rồi.
Nhưng tôi ở lại trong Chúa bao nhiêu lần???
Mỗi lần bao nhiêu phút???
Đây là một câu hỏi rất nghiêm chỉnh và cực kỳ quan trọng..
Mà mỗi người chúng tôi cần nhìn lại chính mình, nhìn lại mối tương quan cá nhân của riêng mình với Chúa…
Rồi quyết tâm tìm mọi cách để ở lại trong Chúa mỗi ngày 5 phút cũng là quý hóa lắm rồi…

Chúng tôi xin chia sẻ một chút kinh nghiệm thực hành của mình.
Sách Công vụ tông đồ ghi lại một câu rất tuyệt vời:
Thật vậy, chính ở nơi Người
mà chúng ta sống, cử động, và hiện hữu. (Cv 17:28)
Thế thì dù cử động rất bình thường như đi lên xuống cầu thang, ra vào cánh cửa, hít thở, chạy xe máy… nhặt rau…tắm mát..
Vừa cử động vừa tâm niệm rằng… tôi đang sống trong Chúa..
Dễ hơn ăn cơm sườn…

Có như thế từ nay mỗi lần rước Chúa… tôi càng cảm nhận mình sống gần gữi với Chúa thêm được 1 milimet…
Nguồn Website Trầm Tư Bên Suối