Covid-19 có thể ví như cơn sóng dữ đang vùi dập nhân loại. Đối diện với sự dữ này, chúng ta chỉ biết cùng nhau cầu nguyện cho được lòng kiên vững như các thánh tiền nhân khuyên nhủ. Thánh Phaolô nói : ”Thiên Chúa làm mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28). Thánh Ca-ta-ri-na Si-ê-na khuyên đừng ”bất bình và nổi loạn”, vì : "Tất cả mọi sự đều bởi tình thương mà ra, mọi sự đều được xếp đặt để con ngừời đạt đến ơn cứu độ. Thiên Chúa không làm gì khác ngoài mục đích đó”. Thánh Tô-ma More trước khi tử đạo ngài an ủi con gái mình rằng: "Không gì xảy ra mà không do Chúa muốn. Và tất cả những gì Người muốn, cho dù có vẻ rất xấu đối với chúng ta, vẫn là cái tốt nhất cho chúng ta". Bà Giu-li-a-na thành Norwich nói : "Nhờ ơn Chúa, tôi đã học biết phải kiên vững trong đức tin, và tin một cách chắc chắn là tất cả mọi sự sẽ nên
tốt... Và rồi bạn sẽ thấy là mọi sự sẽ nên tốt" (GLGHCG 313). Thánh Vịnh giờ đây khảng định rằng mọi sự sẽ nên tốt. ”Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở”.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 |
MP3 (Alleluia)
PDF |
PDF (Alleluia)Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy