Đau khổ, bệnh tật và chết chóc là những sự dữ xâm nhập vào thế gian từ khi nguyên tổ phạm tội. Tuy nhiên tình yêu Thiên Chúa vẫn mãi tròn đầy, Người "ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì sẽ không phải chết, nhưng được sống muôn đời." (GLGHCG 309 và Ga.3:16) ”Tin vào Con của Người” chính là tin vào Đức Kitô và tin vào Tin Mừng Đức Kitô rao giảng. Đối với bất cứ sự dữ nào, kể cả sự chết, Đức Kitô dậy ta : ”đừng sợ, hãy cứ tin”. Một niềm tin vững mạnh sẽ chạm được vào trái tim của Đấng toàn năng và đầy lòng trắc ẩn. Trong bàn tay quan phòng yêu thương của Người, ta an tâm và tin rằng: "Không gì xảy ra mà không do Chúa muốn. Và tất cả những gì Người muốn, cho dù có vẻ rất xấu đối với ta, vẫn là cái tốt nhất cho ta". (GLGHCG 313) ”Lạy Chúa, con ca tụng Chúa, vì đã giải thoát con” khỏi mọi điều lo sợ và ”đã biến đổi lời khóc than thành khúc nhạc” hân hoan cho con.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 |
MP3 (Alleluia)
PDF |
PDF (Alleluia)Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy