Có một ông lão mừng sinh nhật thứ một trăm, có anh Giáp đến chúc thọ:

- “Chúc ngài sống đến một trăm hai chục tuổi.”

Lão ông rất giận, mắng:

- “Ta sống đây không do anh nuôi, tại sao lại hạn định tuổi thọ của ta? Tức là không cho phép ta sống thêm vài trăm năm nữa sao?”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 79:

Chúc thọ sống thêm vài chục tuổi nữa là mơ ước của con người, nhưng mạng sống của con người đều nằm trong tay của Thiên Chúa, Ngài ban cho người này sống một trăm tuổi, người kia sống mấy ngày là quyền của Ngài, con người chỉ có một điều duy nhất phải cầu xin là: làm tốt công việc ngày hôm nay của mình với tất cả lòng yêu mến và cảm tạ Thiên Chúa.

Tuổi thọ của con người ta đều được Thiên Chúa ấn định, nhưng con người ta vì ích kỷ để hưởng thụ mà tước mất quyền sống của người khác đó là một tội ác ghê tởm: ghê tởm nhất và đáng lên án nhất là cha mẹ giết con mình khi chúng được Thiên Chúa cho phép làm người như mọi người. Mỗi bào thai là một kỳ công và là tình thương của Thiên Chúa ban cho cha mẹ và nhân loại, tước đoạt mạng sống của thai nhi là chống đối ý định của Thiên Chúa, là tội ác nhất trong các tội ác…

Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải là Thiên Chúa của kẻ chết.

Người Ki-tô hữu hiểu rất rõ câu nói này của Đức Chúa Giê-su…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
Nguồn website Vietcatholic