"Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Hôm nay Chúa cũng đang hỏi ta như thế. Người là thầy? Ta đã nghe lời Người thế nào? Người là bạn? Mỗi ngày ta đã gặp gỡ thân tình với Người được bao lâu? Người là Chúa? Ta đã để Người làm chủ đời ta ta như thế nào? Chúa phán : “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta” (P. Â.CN24bTN). ”Từ bỏ mình” là không sống theo ý riêng mình, còn “vác thập giá” là chấp nhận mọi thiệt thòi gian khổ để sống theo thánh ý Thiên Chúa. Ôi lạy Chúa! Chúa dựng nên con và ban cho con được tự do, nhưng để có Chúa trọn vẹn, con lại phải từ bỏ chính cái tự do quí giá ấy đi, để sống theo ý Chúa. Vậy “lạy Chúa, con xin dâng lại cho Chúa tất cả...Xin hãy sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa” (Thánh Inhaxiô). Như “người tôi trung”, con sống dạt dào niềm tin, cậy, mến, để khi gặp gian nan thử thách, miệng luôn hát niềm hy vọng rằng : “Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa, trong miền đất của nhân sinh”.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 |
MP3 (Alleluia)
PDF |
PDF (Alleluia)Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy