Chúa phán: "Những người giầu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao." (P. Â. CN28bTN) : Tiền bạc là thứ thuộc về thế gian. Cậy dựa vào tiền bạc là bám chặt vào thế gian, mà như thế thì còn tâm trí đâu mà tìm kiếm nước Thiên Chúa nữa.

Nếu giầu có chỉ được hiểu là nhiều tiền, lắm của, thì hẳn là chúng ta mừng thầm, bởi mình thuộc thành phần con nhà nghèo. Nhưng nếu xét sâu xa hơn nữa và nhận ra rằng ta đang làm chủ những nết xấu chưa muốn bỏ, những ham muốn bất chính chưa muốn thôi, những hận thù ghen ghét chưa muốn giải hòa... thì thấy ngay mình cũng giầu có lắm.

Lạy Chúa, xin tình yêu và ân sủng Chúa nâng đỡ con, nhắc bảo con ý thức cặn kẽ về cái hữu hạn chóng qua của cuộc sống trên thế gian này, để lòng trí tìm kiếm Chúa cho sớm được no phỉ ân tình Ngài.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 |
MP3 (Alleluia)
PDF |
PDF (Alleluia)Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy