Dự Thánh Lễ, sau phần truyền phép, chúng ta tung hô: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến". Ngày "Chúa đến" thường gọi là ngày tận thế mà Thánh Kinh cho biết có những hủy diệt khủng khiếp dành cho trái đất này. Tuy nhiên, đối với những kẻ tin vào Chúa Kitô, thì ngày ấy lại là ngày vui mừng hân hoan, ngày nghênh đón Chúa Kitô quang lâm, ngày lãnh nhận triều thiên sự sống, ngày hân hoan ca ngợi với "Hội Thánh được hoàn thành trong vinh quang trên Trời" (GLGHCG 769). "Còn về ngày đó hay giờ đó, thì chỉ mình Chúa Cha biết mà tôi." (Phúc Âm CN33b) . Vì thế, con người phải luôn biết chuẩn bị. Chuẩn bị khôn ngoan nhất là sống một đời sống như Thánh Vịnh hôm nay thiết tha nguyện cầu: sống tìm nương tựa Chúa; tin, yêu, phó thác mọi sự trong tay Chúa, để được Chúa bảo toàn.




Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 |
MP3 (Alleluia)
PDF |
PDF (Alleluia)







Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy