Trước tòa án Philatô Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là Vua và Ngài được Chúa Cha sai đến trong thế gian "để làm chứng về sự thật" rằng: Thiên Chúa yêu thế gian. Ngài đã dành tất cả cuộc đời để chứng minh sự thật này, Ngài làm mọi sự, thậm chí chịu chết trên thập giá, để kéo loài người chúng ta lên hưởng tình yêu hết sức lạ lùng của Thiên Chúa. Sự toàn năng và vương quyền của Ngài toát ra từ tình yêu lạ lùng này. Hôm nay tôn vinh Chúa Kitô Vua đời đời hiển trị, chúng ta vui mừng hoan hỉ dâng lời ngợi ca.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 |
MP3 (Alleluia)
PDF |
PDF (Alleluia)Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy