Mừng lễ Thánh Gia ngay sau lễ Giáng Sinh, Giáo Hội kêu mời các gia đình noi gương Thánh Gia mà sống sứ điệp Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Phụng vụ Lời Chúa chọn Thánh vịnh 127 để diễn giải một cách cụ thể nếp sống hạnh phúc của các gia đình có Chúa ở cùng. Họ biết ”tôn sợ Thiên Chúa, ăn ở theo đường lối của Người.” (TVĐC) Họ cần mẫn làm việc, ”công quả tay họ làm ra, họ được an hưởng.” (TVĐC) Gia đình trong ấm ngoài êm, họ sống hòa hợp yêu thương, vui với nét đẹp của đời sống đơn sơ, đạm bạc. Từng ngày trong đời sống họ hướng về thành đô Giêrusalem trên trời thịnh đạt.

Gia đình có Chúa ở cùng thật là một nơi để con cái ”lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa.” (Phúc Âm năm B)
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF Alleluia


Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy