Hội Thánh tôn vinh Mẹ Maria là Mẹ đích thực của Thiên Chúa! Vậy, «nếu Đức Giêsu là Sự Sống, Đức Maria là Mẹ của Sự Sống. Nếu Đức Giêsu là Niềm Hy Vọng, Đức Maria là Mẹ của Niềm Hy Vọng. Nếu Đức Giêsu là Sự Bình An, Đức Maria là Mẹ của Sự Bình An, Mẹ của Thái tử Hòa Bình. Bước vào năm mới, chúng ta xin Mẹ rất thánh chúc phúc cho chúng ta.

Xin Mẹ ban Đức Giêsu cho chúng ta, là sự chúc phúc viên mãn của chúng ta, nơi Người, Chúa Cha đã chúc phúc cho lịch sử một lẫn vĩnh viễn, bằng cách làm cho lịch sử này trở thành một lịch sử cứu độ... Chúng ta cùng cầu nguyện!
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF Alleluia


Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy