Mừng lễ Hiển Linh, cùng với Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta hân hoan dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì qua Con Một Người là Đức Kitô, Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho chúng ta. Ngày xưa các đạo sĩ nhờ ánh sao đưa mà tìm đến triều bái suy tôn Đức Kitô. Ngày nay còn hơn thế nữa, chúng ta được chính Lời Chúa dẫn đi tìm gặp Ngài. Thánh vịnh hôm nay chúc tụng vương quốc của Đức Ki-tô, một vương quốc mà công lý và hoà bình ngự trị; một vương quốc mà những kẻ bị áp bức bởi các thế lực tội lỗi tìm được ơn giải thoát. Vương quốc này chính là Giáo Hội do Đức Kitô thiết lập, khi Người rao giảng Tin Mừng. Chúng ta hạnh phúc vì được thuộc về vương quốc này. Trong tin yêu chúng ta tha thiết nguyện cầu cho Giáo Hội, bởi qua Giáo Hội, tức qua mỗi tín hữu chúng ta, Chúa vẫn tiếp tục tỏ mình ra cho nhân loại cho đến khi «mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa» (TV.71. 11)
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF AlleluiaThực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy