Tại hội đường Nadarét Chúa Giêsu khai mạc sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Người tuyên bố :
"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù đươc trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức" (Phúc Âm CN3cTN) Tất cả những điếu này đã ứng nghiệm một cách viên mãn nơi Người. Trước khi về cùng Cha, Người thành lập và truyền cho Giáo Hội, Hiền Thê và là Thân Thể Mầu Nhiệm của Người, tiếp tục sứ vụ này cho đến ngày tận thế. Là kitô hữu, ý thức và sống sứ vụ này, chúng ta yêu thương chia sẻ, bù đắp cho nhau khả năng và trách vụ Chúa ban riêng cho mỗi người, để cùng nhau hoàn thành sứ vụ Chúa đặt để nơi Giáo Hội. Luôn cầu nguyện và tin tưởng vào Lời Chúa, bởi ”Lời Chúa là thần trí và là sự sống”.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 Alleluia
PDF | PDF Alleluia


Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy