Hãy xem và cảm nhận


Lạy Chúa!
Xin cho con một quả tim mới, một tấm lòng quảng đại để biết cảm thông và tha thứ cho anh chị em của con.
Xin cho con luôn cố gắng nỗ lực thực thi lời Chúa dạy trong Kinh Lạy Cha: ”Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con”. Amen.