“Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán : Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ...Nói xong, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa”.

Bài Thánh Vịnh hôm nay hướng chúng ta đến ngày sau hết, ngày mà Tin Mừng được rao
giảng đến tận cùng trái đất, ngày mà muôn dân không trừ một ai nhận biết Thiên Chúa là Chúa duy nhất, ngày mà tất cả nhân loại đặt niềm hi vọng nơi Chúa và chỉ nơi Chúa mà thôi. Tất cả vội vã tiến về Nhà Cha trong tiếng ca vang dội tôn vinh Chúa Kitô là Vua muôn loài.

Trong lúc chờ đợi giấc mơ khải hoàn ấy, chúng ta làm vang dội bài thánh vịnh để củng cố niềm tin và lòng cậy trông hầu múc lấy nghị lực để chu toàn ơn gọi loan báo Tin Mừng cho muôn dân.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 |
MP3 (Alleluia)
PDF |
PDF (Alleluia)Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy