Thánh Vịnh 22 là bài ca hạnh phúc của người kitô hữu. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi! Thật vậy! Đức Kitô là vị mục tử duy nhất có thể làm cho ta chẳng thiếu
thốn chi. Ngài thả ta nghỉ ngơi trên đồng cỏ xanh rì là Hội Thánh do Ngài thiết lập từ khi rao giảng Tin Mừng. Ngài hướng dẫn ta tới nguồn nước Rửa Tội, để tái sinh ta trong cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Lời Ngài và lề luật yêu thương Ngài ban, tựa như cây roi và cái gậy, dẫn ta bước đi trong thung lũng tối cuộc đời. Ngài nuôi dưỡng ta bằng tiệc rượu Thánh Thể và sức dầu thơm Thánh Thần trên đầu ta. Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo ta hết mọi ngày trong đời sống. Ta thật hạnh phúc! Chẳng có chi có thể làm ta âu sầu lo lắng.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 |
MP3 (Alleluia)
PDF |
PDF (Alleluia)Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy