KHẢO NGHIỆM TÍNH NHẪN NẠI

Ngày đăng: 19/02/2021 - Lượt xem: 336

Có một người đi nhậm chức quan, bạn bè đưa tiễn và dặn dò ông ta:
- “Làm việc cho quốc gia, gặp bất cứ việc gì thì nên có tính nhẫn nại”.
Ông ta liên tục nói:
- “Vâng, vâng, vâng !”
Tất cả bè đều dặn dò ông ta hai lần như thế, ông ta vẫn gật đầu nói vâng vâng.
Đến lần dặn dò thứ tư, ông ta nổi giận nói:
- “Có phải các anh coi tôi là thằng ngu đần không, chỉ có hai chữ ấy mà nói di nói lại bốn lần không nghỉ !”
Bạn bè thở dài nói:
- “Có thể thấy rằng, người có tính nhẫn nại thật không dễ ! Ông coi, tôi mới nói ba bốn lần mà ông cũng không chịu đựng nổi !”
(Tuyết Đào tiểu thuyêt)

Suy tư 55:

Trong cuộc sống của con người ta tính nhẫn nại rất là quan trọng, bởi vì người có tính nhẫn nại thì thường làm được nhiều việc to lớn hơn người có tính nóng nảy…
- Có những người có tài nhưng làm việc luôn thất bại, vì không có tính nhẫn nại.
- Có người được nhiều người cộng tác giúp việc nhưng vẫn thất bại, vì không có tính nhẫn nại.
- Có người có đủ mọi điều kiện khách quan để tiến đến danh vọng nhưng rồi thất vọng, vì không có tính nhẫn nại.
- Có người có quyền có tiền nhưng làm việc gì cũng không thành công, vì họ không có tính nhẫn nại.v.v…
Nhẫn nại là một đức tính không phải tự nhiên mà có, nhưng phải tập luyện hằng ngày, sự tập luyện này đòi hỏi phải có sự tu tâm dưỡng tính và tình yêu của Đức Chúa Giê-su nơi con người họ, bởi vì việc tu tâm dưỡng tính làm cho sự nhẫn nại có ý nghĩa hơn, đó là nhìn thấy Đức Chúa Giê-su nơi người anh em chị em và nơi công việc trước khi nổi giận nóng tính…

Càng có chức quyền lớn thì càng phải có nhẫn nại, càng làm việc quan trọng thì càng phải có tính nhẫn nại, đó cũng là một trong những bí quyết để thành công vậy.
Ai cũng hiểu điều này, các linh mục của Giáo Hội càng hiểu rõ hơn mọi người.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

----------

Nguôn  Website Vietcaholic