Miền Bắc Việt Nam do Thầy Phêrô Hoàng văn Hường, tức Nhạc sĩ Hùng Lân và 2 người bạn cùng Chủng viện là Thầy Trần Quang Phụng và Thầy Nguyễn Văn Để thành lập, chọn Thánh Tử đạo Lê Bảo Tịnh làm Bổn mạng, với tôn chỉ: “Phụng sự Thiên Chúa và Tổ quốc”.

Nhạc Đoàn vừa tròn 65 năm hoạt động. gồm có 3 đời Đoàn Trưởng gồm :

-  Đoàn Trưởng tiên khởi : Nhạc sĩ Hùng Lân,

-  Đoàn Trưởng đời thứ hai : Linh Mục Hoài Đức,

-  Đoàn Trưởng đương nhiệm : Nhạc sĩ Vương Diệu Linh Mục Đỗ văn Tự

Hiện nay Nhạc Đoàn có số nhạc sĩ thành viên gồm : 4 Linh mục, 20 Giáo dân. (Thành viên đời thứ nhất hiện nay còn sống là Nhạc sĩ Duy Tân, tác giả Thánh ca “Trời Cao” mà mỗi khi phụng vụ Mùa Vọng hầu hết các Ca đoàn đều dùng xướng hát cầu nguyện).
Hằng năm Nhạc Đoàn cho ra một quyển hánh ca có tựa đề là “CUNG THÁNH”, và một dĩa CD hoặc VCD, cùng một số sách Giáo khoa âm nhạc.

Nghe Ca khúc: Giai Điệu Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh 
Tác giả :Ns: Đặng Ngọc Ẩn
Thực hiện :Cadilla